Chine

成为全球领先的高压和温控设备供应商的25年来,公司以完备的产品系列、丰富的专业经验、永无止境的创新设计为世界各地的高校科研机构和企业研发部门提供全球顶级的压力和温度解决方案。

我们的目标:提供全球最顶尖的压力和温度分析控制解决方案,让我们的客户领跑全球!
TOP INDUSTRIE
79 rue Marinoni - 77013 Vaux Le Pénil - France
Tél : +33 (0)1 64 10 45 50 - Fax : +33 (0)1 64 37 62 08
Mail : info@top-industrie.fr - Web : www.top-industrie.com

Valid XHTML 1.0 Transitional